AXUDANTE/A PASTELERÍA. SANTIAGO

Application deadline date has been passed for this Job.
 • Xornada completa
 • Post Date: 11/08/2021
Job Detail
 • CERTIFICADO DISCAPACIDADE 33%
 • SALARIO Según convenio
Job Description

DESCRICIÓN

 • Tipo de xornada laboral: completa de 6 a 13.30 horas.
 • Tarefas a realizar: dentro do proceso productivo se realizarán tarefas de preparación dos moldes, cobertura dos moldes, dosificación das cremas, mermeladas, chocolates, nivelación de tartas, rematado e envasado. Xunto ca preparación de palets.
 • Tipo de contrato: temporal.
 • Zona: na contorna de Santiago.
 • Número de vacantes: 2.

REQUISITOS

 • Nivel de estudos: Non se requiren.
 • Experiencia mínima: non se require.