Iniciativa beneficiaria do Programa BONO CONSOLIDA ECONOMÍA SOCIAL.