GalegoEspañol
Actualidade
Como funcionan as empresas de traballo temporal?

Hoxe en día as empresas de traballo temporal constitúen unha figura clave no panorama laboral e económico como intermediarias de calidade entre empresas e demandantes de emprego.

O seu carácter eventual e flexible supón un aforro de tempo en selección e axilización en trámites administrativos para as empresas clientes e significa unha oportunidade de desenvolvemento profesional para as persoas candidatas.

O funcionamento é sinxelo. Unha vez que unha ETT coñece as esixencias que ten a empresa cliente, inicia un proceso selectivo e especializado ata conseguir, entre as candidaturas para ocupar ese posto, a máis idónea, atendendo ás demandas da empresa: experiencia, formación, actitudes…

Para as persoas demandantes de emprego, traballar para unha ETT supón non só desenvolver a súa actividade nunha empresa o tempo que dure a eventualidade e adquirir experiencia, senón que é unha gran oportunidade de inserción directa no mercado laboral.

Ao redor do 30% das persoas traballadoras dunha ETT acaba obtendo un contrato fixo nalgunha destas organizacións, consecuencia dun proceso de formación que mellora constantemente a cualificación profesional.

Debido ao amplo coñecemento do mercado que ten Activa Social  ETT, desenvolvemos servizos de orientación e asesoramento para persoas demandantes de emprego e encargámonos do seu recrutamento, selección e contratación.

Coñeces os nosos servizos? Necesitas información?

Consúltanos!

Logo

Rúa Dublín  3,  Baixo

15707 Santiago de Compostela

A Coruña

+34 600 000 416 / +34 600 300 032

Sobre Nós