GalegoEspañol
Actualidade
Actualidade Activa

Como funcionan as empresas de traballo temporal?

Hoxe en día as empresas de traballo temporal constitúen unha figura clave no panorama laboral e económico como intermediarias de calidade entre empresas e demandantes de emprego. O seu carácter eventual e flexible supón un aforro de

Leer máis »
Actualidade Activa

Colaboración para a inclusión

Activa Social ETT traballa desde os seus inicios no fomento e promoción da Responsabilidade Social Corporativa do tecido empresarial galego, contribuíndo á súa implantación desde un enfoque inclusivo, para garantir o acceso aos dereitos e

Leer máis »
Logo

Rúa Dublín  3,  Baixo

15707 Santiago de Compostela

A Coruña

+34 600 000 416 / +34 600 300 032

Sobre Nós